عمق آب هوابند سیفون (صفحه 85 مبحث 16)

در صفحه 85 مبحث 16 آمده:
قطر لوله خروجی فاضلاب بزرگتر از 50 میل، عمق هوابند سیفون 50 میل
(2) قطر لوله خروجی فاضلاب کانال آب رفت روی کف نباید کمتر از 75 میل و عمق آب هوابند نباید کمتر از 75 میل باشد.
معنای قسمت (2) چی هست؟ و چه تفاوتی بین قسمت (2) و خط بالای آن وجود دارد؟
هوابند سیفون

با سلام
بند اول مربوط به محاسبه عمق آب هوابند برای سیفون است و بند دوم لوله خروجی فاضلاب کانال آبرفت را می گوید که قطر این لوله برابر 75 میلی متر است.
بنابراین با قطر 75 میلی متر اگر بخواهیم عمق آب هوابند سیفون را تعیین کنیم که می گوید برای این لوله عمق آب هوابند را 75 میلی متر در نظر بگیر.
ضمنا برای درک بهتر عمق آب هوابند به شکل صفحه 22 کتاب مبحث شانزدهم مقررات ملی می توانید مراجعه کنید.