منیفولد 5 راهه دارای 2 ولو equalizing

تفاوت کاربرد منیفولد 5 راهه دارای 2 ولو equalizing با نوع دارای یک Equalizing valve در چیست؟

618960149e642e28e77f8086_Manifold-Valves-Blog-Iamges-03-1030x619

تفاوتی ندارد و امکان استفاده دارد هر چند که در صنایع نفت و گاز ما از این نوع استفاده نمیکنیم.