الزامات استفاده از کاهش 17 درجه ایی دمای MAT ناشی از تنش زدایی بر اساس ASME FFS-1

شرایط استفاده از معافیت 17 درجه ایی کاهش MAT (Min allowable Temp) بواسطه تنش زدایی برای متریال P1 Gr 1 and 2
:fire:مطابق فصل 3 استاندارد ASME FFS-1 در صورتی میتوان از شرایط کاهش 17 درجه ایی دمای MAT برای متریال P1 Gr 1, 2 استفاده نمود که تمامی شرایط زیر براورده شود :
:white_check_mark:متریال P1 Gr 1, 2 محدود می شود
:white_check_mark:ضخامت زیر 38 میلیمتر باشد : به عبارت دیگر الزام تنش زدایی ناشی از ضخامت نباشد ولی میتواند برای الزامات ناشی از سیال سمی، سیال خورنده، PFHT و یا الزام کارفرمایی باشد.
:fire:اگر به واسطه تعمیر یا تغییر ، نیاز به تنش زدایی بوده باشد ولی تنش زدایی نشده باشد (مثال برای ضخامت کمتر از 38 میلیمتر) یا از روشهای جایگزین تنش زدایی استفاده شده باشد ، دیگر مجاز به استفاده از این کاهش 17 درجه ای ناشی از تنش زدایی نمی باشید
:video_game:بازرسین و مهندس محترم در صورتی که از روشهای جایگزین تنش زدایی استفاده می کنید، نیاز به ارزیابی و بازنگری در MAT متریال دارید

:crazy_face:تقاطع ضربدری : :fire:مستر استاندارد: در استاندارد ASME FFS-1 و ASME Sec VIII-Div1 برای فلنج SA-105 به صورت As Forged به عنوان نمودار A محسوب شده و در حالت Normalised به عنوان نمودار B محسوب می شود، همچنین برای سایر فورج/ فیتنیگ و لوله نیز به همین صورت متناظرا برای حالت non fine grain به عنوان نمودار B و در حالت fine graing به عنوان نمودار C محسوب می شود، :zap:در نتیجه اگر نیاز به چقرمگی دارید، باید شرایط مربوط به دانه ریز بودن را نیز بررسی کنید، به عبارت دیگر ای
ن قضیه که همیشه تاکید داشتم تنش زدایی یا عملیات حرارتی برای قطعات فورج چرا اجباری است، از این قضیه نشات می گیرد، زیر تفاوت نمودار A با نمودار B یا نمودار B با نمودار C در MAT از میزان 17 درجه خیلی بیشتر است
photo_۲۰۲۴-۰۱-۱۴_۲۰-۴۴-۲۷
photo_۲۰۲۴-۰۱-۱۴_۲۰-۴۴-۲۸