رسم المان 1000-19 جهت رسیدن به پوسته ی بیرونی زانویی

سلام جناب دکتر....ممنون از پاسختون....ولی اگر نود 19 از داخل شروع شده پس چرا وقتی که المان 1000-19 را در سزار رسم میکنیم این المان در خارج زانویی قرار میگیرد؟

@saeed#5298
سلام و عرض ادب
خیر اینطور نیست. نو.د 19 از داحل شروع شده و در پوسته هندسه برای آن تعریف میشود. لذا ما فقط برای نقطه اثر نیرو باید از داحل زانو مدل کردن را انجام دهیم تا بتوانیم گشتاورها و نیروهای وارده را محاسبه کنیم

سلام جناب دکتر…در مورد مدل کردن ترونیون در سزار سوال داشتم …شما در اموزش میفرمایید که المان 19 تا 1000 در دل زانویی است و میگویید که این المان را فقط به این دلیل ایجاد میکنیم که به پوسته ی بیرونی زانویی برسیم… در صورتی که نود 19 مرکز زانویی است و در پوسته بیرونی زانویی قرار دارد در نتیجه نیازی نیست که برای رسیدن به پوسته ی بیرونی زانویی همچین المانی تعریف شود وحتی اگر این المان را در سزار رسم کنید مشاهده میکنیم که نود 19 در خارج زانویی است و مشاهده میکنیم که المان 1000- 19 در بیرون از زانویی رسم میشود نه اینکه در داخل زانویی@saeed#5479
با سلام و عرض ادب

سزار از لحاظ گرافیکی نرم افزار قوی ای نیست ولی در عمل همین اتفاقی که عرض کردم رخ میدهد.