تفاوت مهره 04 با 4

استاد منظور شما در توضیح تفاوت مهره 04 و 4، از قطر مهره آیا همان قطر بزرگ است؟ یعنی کف تا کف رزوه ها؟

درود و احترام
خیر منظور از مهره های کلاس 04 و 05 مهره هایی هستند که ضخامت کمتر از معمول دارند و مقاومت کمی نسبت به کچلی دارند و برای مصارف صنعتی کمتر استفاده می شوند و کلاس آنها بر اساس سختی آنها نامگذاری می شود و نه پروف لود انها
مستحضر باشید ما سه مدل مهره داریم
استایل 0 مهره هایی هستند که ارتفاع آنها بین 0.5 و 0.8 قطر نامی آنها است مانند همین کلاس 04 و 05
استایل 1 مهره هایی هستند که ارتفاع آنها بیشتر از 0.8 قطر نامی آنهاست (قطر نامی یعنی قله به قله رزوه)
استایل 2 مهره هایی هستند که ارتفاع آنها ده درصد بیشتر از ارتفاع مهره استایل 1 است

ضمن اینکه ارتفاع مهره از کجا تا کجای مهره است؟ در این تصویر a ارتفاع مهره است یا b؟
nahaey-copy-says-sayt-copy-copy

استاد قله به قله رزوه که فرمودید قطر نامی میشه دقیقا چه قطری میشه تو تئوری؟ قطر کوچک؟

گزینه الف صحیح است
گزینه ب مربوط به بعد آچارخور مهره است

basic concept and nominal dimensions
همانگونه که در تصویر ملاحظه می کنید منظور همان قطر بزرگ است یعنی قطر نامی معادل قطر بزرگ مهره و همچنین قطر بزرگ پیچ است