الکترونیک و کامپیوتر   تعمیرات الکترونیکی


موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
0 22 دسامبر 30, 2021
2 9 ژانویه 23, 2022
0 6 ژانویه 23, 2022
0 8 ژانویه 23, 2022
1 16 ژانویه 22, 2022
1 57 ژانویه 16, 2022
2 36 ژانویه 16, 2022
2 30 دسامبر 25, 2021
1 29 دسامبر 19, 2021
2 22 دسامبر 20, 2021
0 17 دسامبر 2, 2021
4 24 دسامبر 6, 2021
1 16 دسامبر 6, 2021
21 33 دسامبر 25, 2021
2 11 دسامبر 6, 2021
5 14 دسامبر 7, 2021
4 14 دسامبر 6, 2021
7 15 نوامبر 26, 2021
4 14 نوامبر 26, 2021
0 11 نوامبر 22, 2021
3 14 نوامبر 27, 2021
2 12 نوامبر 30, 2021
0 12 نوامبر 10, 2021
0 11 نوامبر 10, 2021
7 15 دسامبر 7, 2021
1 15 نوامبر 7, 2021
2 15 نوامبر 23, 2021
1 11 اکتبر 29, 2021
5 13 اکتبر 30, 2021
1 9 اکتبر 17, 2021